4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

BrickCover


Produktkarakter

BrickCover er et imprægneringsmiddel som tætner mineralbaserede byggematerialer. BrickCover ændrer
ikke farve eller struktur på den flade, den er påført. Den er farveløs, giver en naturlig overfladevirkning
og suges helt op i materialet. BrickCover stopper fugtighed og hindrer dermed algevækst etc. Den
modvirker erosion og støv. BrickCover er et vandopløst silikonat tilsat en speciel katalysator (samme
som EverCrete®) som få silikonatet til at trænge ind i materialet den er påført (25 mm i teglsten målt
af T.I. i København). Indeholder ingen farlige opløsningsmidler og pH er stabilieret til 11,2.


Anvendelse

BrickCover anvendes til at imprægnere mineralbaserede byggematerialer, så disse bliver beskyttet mod
fedt, olie, syrer og salte. Desuden bliver materialet, der er påført BrickCover, lettere at rengøre samt
lettere at fjerne is og sne.

Eksempler på anvendelse af BrickCover:

 • Sandsten
 • Teglsten
 • Belægningssten
 • Garagegulv
 • Bassiner
 • Beton
 • Facader
 • Puds

Udførelsesbeskrivelse

 1. Skal ikke fortyndes.
 2. Påføres med kost, rulle eller sprøjte. Havesprøjte er okay.
 3. Rengør tilsmudset område med vand. Tørres grundigt før påføring af BrickCover.
 4. Påfør jævnt og fugt alle områder. Vertikale flader: start nedenfra og arbejd videre opefter. Kun et strøg.
 5. Reaktionstid er 4-5 timer efter påføring.
 6. Let gangtrafik kan tillades efter 30 min.
 7. Redskaber rengøres med vand.
 8. Forbrug: 2,5 - 5 m2 pr. liter.

Brugervejledning

- BrickCover virker bedst på helt tørre flader og ved temperaturer over +10°C.

- Maling og overfladebehandling må fjernes for at få effekt af BrickCover behandlingen.

- Ubehandlede flader og ny puds behøver ingen forbehandling.

- Før behandling af ren beton anbefaler vi først EverCrete® og så BrickCover efter 3 dage.

- BrickCover tætner ikke synlige sprækker.

- Sprækker åbnes og fyldes med egnet mørtel før behandling med BrickCover.

- BrickCover skades ikke af frost, men pas på at produkter er helt tyndt før brug.

- Lav en lille prøve i et hjørne

- Dunken rystes godt før brug.


Byggepladsforhold

Kan virke irriterende på huden. Vask huden med sæbe og vand. Ikke giftig (se leverandørbrugsanvisning).
Vi anbefaler, at der benyttes beskyttelseshandsker samt -briller.


Brugsoplysninger

BrickCover virker ætsende på glas, glaserede overflader og aluminium. Ved spild, vask straks med vand.
Kun et strøg er nødvendigt. Fylder ikke sprækker. Behandlingen bør gentages efter ca. 10 år.


Produktblad (pdf-format):

- BrickCover


Leverandørbrugsanvisning (pdf-format):

- BrickCover

 

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube