4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE Concrete Cure


Produktkarakter

DBE Concrete Cure er vandglas, som er specielbehandlet for at opnå bedre indtrængning i cementbaserede
produkter. Dette er for at produktet kan trænge ned i porerne og fylde dem op. DBE Concrete Cure tætner
og forstærker beton. Dermed hindres smuds og anden forurening i at trænge ned i betonen. DBE Concrete
Cure kan også bruges som støvbinder til beton.

DBE Concrete Cure ændrer ikke kulør, struktur eller andre karakteristika på overfladen, den er påført.
Den danner ingen overfladefilm og opsuges fuldstændig i betonen.

Eksempler på anvendelse af DBE Concrete Cure:

 • Porefylder til betongulve
 • Tætning af beton
 • Forstærkning af beton
 • Støvbinder til beton
 • Curing af beton

Udførelsesbeskrivelse

 1. Det er vigtigt at gulvet er helt rent inden påførelse af DBE Concrete Cure.
 2. Anvend kost eller rulle. DBE Concrete Cure hældes ud på gulvet og fordeles over hele arealet.
  Gulvet holdes vådt i ca. 45 min. Derefter skrabes overskuddet af DBE Concrete Cure af med en
  gummiskraber. Overskuddet af DBE Concrete Cure må ikke genbruges eller gemmes.
 3. Tidligst en time efter kan man påføre et tyndt lag med en fladmoppe på samme måde som med polish.
  Forbruget ved dette lag er 0,5 - 1,0 dl pr. m2 alt efter betonens sugeevne. Dette lag kan også
  påføres dagen efter.
 4. Samlet forbrug er 0,2 - 0,4 ltr. pr. m2 alt efter betonens sugeevne.
 5. Ved støvbinding fortyndes DBE Concrete Cure 1:1 med vand.
 6. Ved curing af beton fortyndes DBE Concrete Cure med 1:3 - 1:4 med vand.
 7. Underlagstemperatur skal være over +5°C.
 8. Begrænset gangtrafik tillades efter 1 time. DBE Concrete Cure er helt hærdet efter 4-10 døgn ved
  ca. 15-20°C.
 9. Søer af DBE Concrete Cure som kan ses efter 1-2 timer efter påføring fordeles ud over fladen.
 10. Evt. overskud/aflejringer vaskes/skylles bort med vand.
 11. Porøse underlag bør forvandes.
 12. Giver ætsende skader på glas, aluminium og metal. Dæk derfor disse materialer af før brug. I tilfælde
  af at DBE Concrete Cure er kommet på ovennævnte materialer, vask grundigt med vand.
 13. Redskaber rengøres med vand.

Produktblad (pdf-format):

- DBE Concrete Cure


Leverandørbrugsanvisning (pdf-format):

- DBE Concrete Cure

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube