4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE EP Mono Kulør


Produktkarakter

DBE EP Mono udføres med 100% 2 komponent pigmenteret epoxybinder og ovntørrede fyldstoffer.


Anvendelse

DBE EP Mono er en meget robust og væskeresistent epoxybelægning. God trykfordeling, modstår slag

og trykpåvirkninger. Sker der skader i en sådan belægning er det ofte underlaget, der er problemet.


Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Betonkvalitet skal være min. 20-25 Mpa i trykstyrke og overfladestyrke min. 1,5 til 2,0 N/MM2.

Planhed som det forventes af det færdige gulv. DBE EP Mono skal ikke anvendes på svage og porøse

underlag.


Afrensning

Afrensningen har til formål at rense betonens overflade, således at styrkekravet opnås. Ved bedømmelse

(subjektiv eller måling) afklares hvilken metode, der bør vælges. Ofte anvendes diamantslibning, men andre

metoder kan komme på tale.


Reparation af underlag

Fx større eller mindre huller, brudrevner, svindrevner, overfladens struktur, overfladens nedslidning, lunker

og toppe. Sådanne forhold skal afklares i det aktuelle projekt.


Grundbehandling

Styrker og udjævner underlagets sugeevne, således at dæklagene kommer til at virke optimalt, som en

dækket lukket flade. Bedøm grundbehandlingen for at afgøre om yderligere udbedringer af underlaget

skal udføres inden dæklagene påføres.


Slidlag

DBE EP Mono slidlag påføres med passende tandspartel, således at den rette lagtykkelse opnås.

Laget flyder sammen til en hel jævn og tæt belægning. Evt. udluftning med anvendelse af pigrulle.


Færdig belægning

DBE EP Mono vil fremtræde robust og dækkende med plan glat overflade. Underlagets planhed kan

have lidt indflydelse på udseendets resultat. Kan betrædes efter ca. 1 døgn og fuldt afhærdet efter

5-7 døgn ved 20°C.


Reparation

Reparationer kan altid udføres ligesom genbehandling, men det kan ikke udføres usynligt. Farveforskel

og feltmarkering vil forekomme.


Byggepladsforhold

Arbejdet udføres iht. Arbejdstilsynets regler for anvendelse af epoxyplast produkter. Ingen sundheds-

skadelige afdunstninger under udførelse og hærdning. Underlaget skal have en min. temperatur af +13°C.


Brugsoplysninger

Produkternes blandingsforhold og brugstid fremgår af etiketterne eller oplyses af DBE a-s.


Tekniske oplysninger

Specifikke oplysninger om tekniske egenskaber, kemisk resistens samt den daglige vedligeholdelse fås

ved henvendelse til DBE a-s.


Kvalitetssikring

Kriterier for hvilke forhold der skal kontrolleres, aftales i hvert enkelt tilfælde.


Produktblade (pdf-format):

- DBE EP Mono Kulør

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube