4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE EP Multi Dekor


Produktkarakter

DBE EP Multi Dekor udføres med 100% 2 komponent epoxybinder DBE EP Klar og indfarvet kvarts.


Anvendelse

DBE EP Multi Dekor er en meget robust og væskeresistent epoxybelægning. Rimelig trykfordeling, modstår

slag og trykpåvirkninger. Sker der skader i en sådan belægning er det ofte underlaget, der er problemet.


Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Betonkvalitet skal være min. 20-25 Mpa i trykstyrke og overfladestyrke min. 1,5 til 2,0 N/mm2. Planhed

som det forventes af det færdige gulv. DBE EP Multi Dekor skal ikke anvendes på svage og porøse underlag.


Afrensning

Afrensningen har til formål at rense betonens overflade, således at styrkekravet opnås. Ved bedømmelse

(subjektiv eller måling) afklares hvilken metode, der bør vælges. Ofte anvendes diamantslibning, men andre

metoder kan komme på tale.

 

Reparation af underlag

Fx større eller mindre huller, brudrevner, svindrevner, overfladens struktur, overfladens nedslidning, lunker

og toppe. Sådanne forhold skal afklares i det aktuelle projekt.

 

Bindelag

Epoxybinder og filler blandes til et udjævnende bindelag, som efter en kort ventetid (15-30 min.) drysses

jævnt med indfarvet kvartssand til fuld dækning. Det er vigtigt, at underlaget er forberedt på den rette måde

(lunker, skarpe overgange, porøsiteter etc. er ordnet), for at bindelaget kommer til at virke på den rette måde,

i den færdige belægning.

 

Dæklag

DBE EP Multi Dekor påføres et fyldigt og dækkende lag af DBE EP Klar med spartel, når det løse sand er fjernet.

 

Færdig belægning

DBE EP Multi Dekor vil fremtræde robust og dækkende med let nubret overflade. Underlagets planhed kan have

lidt indflydelse på udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1 døgn og er fuldt afhærdet efter 5-7 døgn

ved 20°C.

 

Reparation

Reparationer kan altid udføres ligesom genbehandling, men det kan ikke udføres usynligt. Farveforskel og felt-

markeringer vil forekomme.

 

Byggepladsforhold

Produkternes blandingsforhold og brugstid fremgår af etiketterne eller oplyses af DBE a-s.

 

Tekniske oplysninger

Specifikke oplysninger om tekniske egenskaber, den daglige vedligeholdelse eller kemisk resistens fås ved

henvendelse til DBE a-s.

 

Kvalitetssikring

Kriterier for hvilke forhold der skal kontrolleres, aftales i hvert enkelt tilfælde.

 

Produktblade (pdf-format):

- DBE EP Multi Dekor 0,5-1 mm
- DBE EP Multi Dekor 1-2 mm
- DBE EP Multi Dekor 3-4 mm
- DBE EP Multi Dekor 4-5 mm

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube