4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE EP Multi Kulør


Produktkarakter

DBE EP Multi udføres med 100% 2 komponent epoxybindere DBE EP Klar og DBE EP Kulør samt ovntørrede flydstoffer.


Anvendelse

DBE EP Multi giver en tæt og porefri overflade, som øger gulvets fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber betydeligt.
Sker der skader i en sådan belægning er det ofte underlaget, der er problemet.


Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Betonkvalitet skal være min. 20-25 MPa i trykstyrke og overfladestyrke min. 1,5 - 2,0 N/mm2.
Planhed som det forventes af det færdige gulv. DBE EP Multi skal ikke anvendes på svage og porøse underlag.


Afrensning

Afrensningen har til formål at rense betonens overflade, således at styrkekravet opnås. Ved bedømmelse
(subjektiv eller måling) afklares hvilken metode, der bør vælges. Ofte anvendes diamantslibning, men andre metoder
kan komme på tale.


Reparation af underlag

Fx større eller mindre huller, brudrevner, svindrevner, overfladens struktur, overfladens nedslidning, lunker og toppe.
Sådanne forhold skal afklares i det aktuelle projekt.


Flydelag

Epoxybinder og filler blandes til et udjævnende flydelag, som efter en kort ventetid (15-30 min.) drysses jævnt med
naturkvarts til fuld dækning. Det er vigtigt, at underlaget er forberedt på den rette måde (lunker, skarpe overgange,
porøsiteter etc. er ordnet), for at flydelaget kommer til at virke på den rette måde, i den færdige belægning.


Dæklag

DBE EP Multi påføres et fyldigt og dækkende lag af DBE EP Kulør med spartel, når det løse sand er fjernet.


Færdig belægning

DBE EP Multi vil fremtræde robust og dækkende med let nubret overflade. Underlagets planhed kan have lidt indflydelse
på udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1. døgn og fuldt afhærdet eftet 5-7 døgn ved 20°C.


Reparation

Reparationer kan udføres ligesom genbehandling, men det kan ikke udføres usynligt. Farveforskel og feltmarkering vil
forekomme.


Byggepladsforhold

Arbejdet udføres iht. Arbejdstilsynets regler for anvendelse af epoxyplast produkter. Ingen sundhedsskadelige
afdunstninger under udførelse og hærdning. Underlaget skal have en minimum temperatur af + 13°C.


Brugsoplysninger

Produkternes blandingsforhold og brugstid fremgår af etiketterne eller oplyses af DBE a-s.


Tekniske oplysninger

Specifikke oplysninger om tekniske egenskaber eller kemisk resistens fås ved henvendelse til DBE a-s.


Kvalitetssikring

Kriterier for hvilke forhold der skal kontrolleres, aftales i hvert enkelt tilfælde.


Produktblade (pdf-format):

- DBE EP Multi Kulør 0,5-1 mm
-
DBE EP Multi Kulør 1-2 mm
-
DBE EP Multi Kulør 3-4 mm

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube