4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE EP Tykfilm


Produktkarakter

DBE EP Tykfilm udføres med 100% 2 komponent pigmenteret epoxybinder.


Anvendelse

DBE EP Tykfilm er en meget robust malingsbehandling på alle mineralske vandrette overflader. Høj slidstyrke,

høj væskeresistens og kemikalie styrke. Tåler konstant vandpåvirkning.


Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Betonkvalitet skal være min. 20-25 Mpa i trykstyrke og overfladestyrke min. 1,5 til 2,0 N/mm2. Planhed som

det forventes af det færdige gulv. DBE EP Tykfilm skal ikke anvendes på svage og porøse underlag.


Afrensning

Afrensningen har til formål at rense betonens overflade, således at styrkekravet opnås. Ved bedømmelse

(subjektiv eller måling) afklares hvilken metode, der bør vælges. Ofte anvendes diamantslibning, men andre

metoder kan komme på tale.


Reparation af underlag

Fx større eller mindre huller, brudrevner, svindrevner, overfladens struktur, overfladens nedslidning, lunke

og toppe. Sådanne forhold skal afklares i det aktuelle projekt.


Grundbehandling

Styrker og udjævner underlagets sugeevne, således at dæklaget kommer til at virke optimalt, som en dækket

lukket flade. Bedøm grundbehandlingen for at afgøre, om der er behov for yderligere udbedringer af underlaget,

inden dæklaget pålægges. Se især efter om der er kommet luftporer i grundbehandlingen eller områder, der

skal spartles.


Dæklag

DBE EP Tykfilm påføres underlaget fyldigt, 0,5 til 0,8 mm. efter ønske. Der anvendes specielle spartler til dette

arbejde.


Færdig belægning

DBE EP Tykfilm vil fremtræde meget fyldigt og blankt. Underlagets struktur og planhed har indflydelse på

udseendets resultat. Gulvet kan betrædes efter ca. 1 døgn og er fuldt afhærdet efter 5 til 7 døgn ved 20°C.


Reparation

Reparationer kan altid udføres ligesom genbehandling, men det kan ikke gøres usynligt. Farveforskel og

feltmarkering vil forekomme.


Byggepladsforhold

Arbejdet udføres iht. Arbejdstilsynets regler for anvendelse af epoxyplast produkter. Ingen sundhedsskadelige

afdunstninger under udførelse og hærdning. Underlaget skal have en min. temperatur af +13°C.


Brugsoplysninger

Blandingsforhold og brugstid fremgår af etiketten eller oplyses af DBE a-s.


Tekniske oplysninger

Tekniske oplysninger, den daglige vedligeholdelse og kemisk resistens fås ved henvendelse til DBE a-s.


Kvalitetssikring

Kriterier for hvilke forhold der skal kontrolleres, aftales i hvert enkelt tilfælde.


Produktblad (pdf-format):

- DBE EP Tykfilm

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube