4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE EPV Tyndfilm


Produktkarakter

DBE EPV Tyndfilm udføres med 2 komponent pigmenteret vandfortyndbar epoxyplast.

 

Anvendelse

DBE EPV Tyndfilm er en meget robust malingsbehandling af alle mineralske overflader både vandret og lodret.

Produktet er slidstærkt og bestandigt overfor mange væskepåvirkninger. Tåler konstant vandpåvirkning.

Robustheden skal dog bedømmes i forhold til lagtykkelsen.

 

Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Betonkvalitet skal være min. 20-25 Mpa i trykstyrke og overfladestyrke min. 1,5 til 2,0 N/mm2. Planhed som det

forventes af det færdige gulv. DBE EPV Tyndfilm skal ikke anvendes på svage underlag.

 

Afrensning

Afrensningen har til formål at rense betonens overflade, således at styrkekravet opnås. Ved bedømmelse

(subjektiv eller måling) afklares hvilken metode, der bør vælges. Ofte anvendes diamantslibning, men andre

metoder kan komme på tale.

 

Reparation af underlag

Fx større eller mindre huller, brudrevner, svindrevner, overfladens struktur, overfladens nedslidning, lunker

og toppe. Sådanne forhold skal afklares i det aktuelle projekt.

 

Grundbehandling

Styrker og udjævner underlagets sugeevne, således at dæklagene kommer til at virke optimalt, som en dækket

lukket flade. Bedøm grundbehandlingen for at afgøre om yderligere udbedringer af underlaget skal udføres,

inden dæklagene påføres.

 

Dæklag

For at opnå en tilstrækkelig slidfilm ovenpå betonen samt få et tilfresstillende udseende påføres 1 eller 2 dæklag.

Skal der mere end 2 dæklag til, vil det være bedre at behandle gulvet med DBE EP Tykfilm.

 

Færdig belægning

DBE EPV Tyndfilm vil fremtræde ensartet i kulør og med dækket lukket flade. Underlagets struktur og planhedsforløb

vil være mere eller mindre synbart, afhængig af de valgte arbejdsprocesser. Behandlingen vil opnå en lagtykkelse på

150 til 200 my.

 

Reparation

Der kan altid udføres reparation af opståede skader, ligesom der altid kan udføres genbehandling, men farveforskel

på det gamle og ny vil opstå.

 

Byggepladsforhold

Arbejdet udføres iht. Arbejdstilsynets regler for anvendelse af epoxyplast produkter. Ingen sundhedsskadelige

afdunstninger under udførelse og hærdning. Underlaget skal have en min. temperatur på +13°C. samt naturlig

ventilation.

 

Brugsoplysninger

Blandingsforhold og brugstid fremgår af etiketten eller oplyses af DBE a-s.

 

Tekniske oplysninger

Tekniske egenskaber, den daglige vedligeholdelse og kemisk resistens fås ved henvendelse til DBE a-s.

 

Kvalitetssikring

Kriterier for hvilke forhold der skal kontrolleres, aftales i hvert enkelt tilfælde.

 

Produktblad (pdf-format):

- DBE EPV Tyndfilm

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube