4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE Microspartel


Produktkarakter

DBE Microspartel er et mineralsk meget finkornet cementspartelprodukt som opblandes med plastemulsion
til en meget tyndtflydende penetrerende spartelmasse. Produkter er frost og vandbestandigt og besidder
en meget stor bestandighed overfor slitage. Leveres i hvid, lys grå og mørk grå.


Anvendelse

DBE Microspartel er specielt udviklet til at løse de ofte afgørende opgaver, det er at få en slebet
betonoverflade til at fremtræde pæn og homogen. Diverse huller, revner samt støbeskel i en slebet
overflade kan udjævnes, men huller under 2 mm samt fine revner kræver stor omhyggelighed. Efter
spartlingen foretages fornyet slibning således at udbedringerne falder i et med betongulvet. Produktet
indeholder ikke bestanddele der forhindrer vedhæftning af overfladebehandlingsprodukter eller
belægninger, men normalt slibes der for at slette spartelspor og spartelhinde.


Udførelsesbeskrivelse

Den støbte betonflade skal slibes, des mere glat des nemmere spartling. Grundig rengøring med støvsugning.
Overfladen primes med DBE Speciel Primer, som tørrer til hindedannelse. Derefter foretages spartlingen. Det
kræver lidt øvelse at opnå rette resultat. Er resultatet ikke tilfredsstillende efter ca. 1 times tørretid kan
der påføres et nyt lag vådt i vådt. Sker det dagen efter skal der primes på ny.


Blandingsmetode

DBE Microspartel blandes med den tilhørende plastemulsion. Ca. 2,6 kg. pulver til 1 kg. plastemulsion. Den
opblandede flydespartelmasse skal være tynd uden at være vandet. Afhængig af opgave kan der foretages
supplerende tilsætninger af filler og evt. vand efter anvisning fra DBE.


Overflader - underlag

DBE Microspartel er udviklet til at løse opgaver på slebne betonoverflader. Men produktet kan også
anvendes på andre underlag - spørg DBE. Underlaget skal være så rent som muligt. Småsten og lignende
på overfladen vil forstyrre spartlingen og skabe trækspor. Derfor så ren en flade som muligt. Mindre
arealer kan forvandes, men ellers foretrækkes primning med DBE Speciel Primer. Primeren skal påføres
med kost, så den kommer i god kontakt med underlaget. DBE Microspartel påføres med diverse spartler,
men kunne også påføres med kost. Men da opgaven ofte er at fylde de negative huller og revner er stål-
eller gummispartler et godt redskab.


Byggepladsforhold

DBE Microspartel kan anvendes ved temperaturer ned til +5°C. Kraftig vind og solindfald kan forstyrre
udførelsen og ophærdningen. Der opstår ingen farlige afdunstninger under brug eller hærdning. Under
opblandingen skal der beskyttes imod støvgener.


Produktblad (pdf-format):

- DBE Microspartel

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube