4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

DBE Speciel Primer


Produktkarakter

DBE Speciel Primer er en ammoniakfri styren/akrylat-dispersion. DBE Speciel Primer er bestandig over for
alkalier og har gode vedhæftningsegenskaber.


Anvendelse

DBE Speciel Primer anvendes til primning af underlag inden spartling eller udlægning af flydemørtel. DBE
Speciel Primer er velegnet til de fleste typer underlag og kan anvendes koncentreret, såvel som fortyndet
afhængig af underlagets sugeevne.


Udførelsesbeskrivelse


Underlag

Underlaget skal være rent og fri for støv, cementfilm, fedt eller andre forureninger, som kan forhindre, at
primeren får en perfekt vedhæftning til underlaget. Primningen skal udføres så omhyggeligt, at tæt
filmdannelse opnås. Hvis der opstår poredannelse i afjævningsmassen, er det ofte tegn på, at underlaget
suger så kraftigt, at en ekstra primning er nødvendig. Af hensyn til primerens filmdannelse må underlagets
temperatur ikke være under +7°C. Det bedste resultat opnås ved en gulvtemperatur på ca. +15°C.


Blanding

Primeren blandes i spand eller større beholder afhængig af gulvarealets størrelse i blandingsforholdet
1 del primer til 3 dele vand. For at opnå det rigtige blandingsforhold opmåles vandet først, hvorefter
primeren tilsættes. Blandingen vand/primer blandes let ved omrøring. Det er vigtigt med god ventilation
i lokalet, når primeren skal tørre.


Udlægning

Primerblandingen fordeles jævnt over gulvarealet. Undgå at danne søer. Den våde primer børstes til en
dækkende film. Hvis udlægningen foretages med primerpumpe, primes overfladen enten 2-3 gange eller
kun 1 gang med rigelig påføring, hvorefter man børster med en blød kost.
Værktøjer og maskiner rengøres med vand. Vær opmærksom på, at tørret primer er svær at opløse.
Rengør derfor arbejdsværktøj inden primeren er tør.


Tørretid

På et normalt sugende betonunderlag danner primeren en film efter ca. 4 timer under forudsætning af,
at arbejdslokalet er opvarmet og ventileret. På ikke sugende underlag forlænges tørretiden.


Produktblad (pdf-format):

- DBE Speciel Primer

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube