4675 3121

Dansk Belægningsentreprise a-s
Højvangsvej 1
2640 Hedehusene
Tlf 4675 3121
Fax 4675 4754
dbe@dbe.dk
www.dbe.dk

Everwood


Produktkarakter

Everwood er en "silicium-gele" af aktiveret vandglas, der kan forsegle, imprægnere, hærde og beskytte de
fleste træprodukter. Katalysatoren i Everwood reagerer med den i træproduktet forekommende alkali, der
skaber en dybde forsegling i træet og dermed en barriere mod vand.

Everwood vil ikke permanent ændre farve, struktur eller anden fysisk karakter af den naturlige træoverflade.
Everwood giver en transparent, naturlig finish. Forhindrer indtrængning af fedt, olie, syrer og fugt samt
modvirker skimmel- og svampedannelse. Everwood virker også mod forandringer i formen af træet. Everwood
giver en beskyttet overflade for bedre og længere binding af lak, farve, maling og kit. Kan bruges både uden-
og indendørs samt velegnet til træ gravet ned i jorden fx hegnspæle. Everwood imprægnerer træet, forøger
hårdheden og begunstiger konserveringen. Everwood er ikke til at opfylde elelr forsegle synlige revner i træ.


Anvendelse

Everwood er meget alsidig og kan bruges industrielt, erhvervsmæssigt og til beboelse. Everwood må ikke
påføres glas, glaserede overflader eller aluminium, da ætsning vil forekomme. I tilfælde af uheld, hvor
Everwood kommer i kontakt med ovenstående materialer, vask straks grundigt af med vand.

Eksempler på anvendelse af Everwood:

 • Vinduesrammer
 • Hegn og hegnspæle
 • Cederspån og tagspån
 • Badebro, anløbsbro og skibsdæk
 • Træbeklædning
 • Træbelægning på altaner
 • Havemøbler
 • Bjælkehuse/træhuse
 • Skure og lader

Udførelsesbeskrivelse


Afrensning

Maling eller overfladebehandling skal fjernes før påføring af Everwood, for at det kan trænge ned i
materialet og være effektiv. Fjernes ved afskrabning, slibning og/eller ved at påføre passende kaustisk
opløsende fjerner. Ubehandlet træ behøver ingen forberedelse.


Generelt

 1. Everwood må ikke blandes med noget andet væske eller fortyndes.
 2. Rystes godt inden brug. Påføres med pensel, rulle eller lavtryksprøjte (20-30 psi).
 3. Normalt sugende underlag behøver kun et lag. Påfør rigeligt og få mættet alle arealer.
  (Imprægnering, 1 ltr. til 4-7 m2). På vertikale overflader påfør fra bunden og opefter.
 4. Ved specielle problem områder hvor der er usædvanlig meget fugt eller vand lækage, kan ekstra lag
  være nødvendigt. Usædvanlig mange lag vil ikke trænge inid og vil forblive som gummi på overfladen.
  Et sådan overskud skal fjernes ved brug af vand og en gummiskraber før hærdning.
 5. I områder hvor fremmed materiale så som fedt og olie har trukket ind i materialet under overfladen,
  så påfør Everwood og lad blot det fremmede materiale flyde op til overfladen. Skyl af med vand og
  påfør igen Everwood efter hver afskylning. Flere påføringer kan blive nødvendigt for at skylle al
  fremmed materiale til overfladen. NB! Den skadelige olierest bliver fjernet , men pletter fra brugt
  motorolie kan være permanent.
 6. Everwood trænger ind i overfladen indenfor to til fire timer efter påføring. Begrænset gangtrafik er
  tilladt efter 30 min. For mere information se etiketten.
 7. Rengøring af værktøj kan ske med vand.

Byggepladsforhold

Everwood må ikke bruges, hvis overflade temperaturen er under 5°C. Ingen sundhedsskadelige afdunstninger
under udførelse og hærdning.


Produktblad (pdf-format):

- Everwood


Leverandørbrugsanvisning (pdf-format):

- Everwood

Besøg os på FacebookBesøg os på Google+Besøg os på YouTube